LOGGBOK 1991

16 maj
Sjösättning

27 juni
Till Norrviken med Nisse.

28 juni
Regn, vi ligger kvar i Norrviken.

29 juni
Vi får grundkänning vid Östra Saxaren när vi lämnar Norrviken för att gå till Botveskär.

30 juni
Väddö kanal. Ida och Malin mönstrar på.

1-2juli
Norrängsfladen vid Norra Singö.

3 juli
Till Öregrund.

4 juli
Nisse mönstrar av, Mia och Tomas kommer i stället. Vi tar natthamn på utsidan av Singö.

5 juli
Över Ålands Hav till Mellanö utanför Käringsund.

6 juli
Vi går in till Käringsund. Eva kommer med bil på Eckeröfärjan.

7 juli
Ida, Malin, Mia och Tomas tar bilen hem. Eva och jag går till Främstö.

8 juli
Sommarö

9 juli
Det är 34 grader i solen när vi går till Bänö-ö.

10 juli
NNV 17 m/s, vi förtöjer om i bättre lä.

11 juli
Vi går via Degerby tillbaks till Sommarö.

12 juli
Över Ålands Hav till Inre Hamnskär i Söderarm.

13 juli
Vi går till Norrpada och förtöjer i den lilla fladen vid Idskär.

14 juli
Till Kålö. Går till Sollenkroka och hämtar Fia.

15 juli
Ängsö

30 juli
Möter Göran o Maggan, Carina och Leif vis Lilla Skratten.

MYS

 

Segling med Ehrenströms