LOGGBOK 1993

Minoe (Eva o Håkan), Triple (Anni o Janne), Benita (Maggan o Göran) i Söderarm

7 juli
Mariehamn

8 juli
Sommarö

9 juli
Bänö-ö

11 juli
Sottunga

12 juli
Ingesholm (?)

13 juli
Träskskär

14 juli
Långholm

15 juli
Teersalo

16 juli
Nådendal. Brogren, Svensson, Tjärnsved

17 juli
Maggan åker hem med Ida, Malin och Pelle.

18 juli
Airisto. Pajazzo, Celika och Benita.

19 juli
Villa Frida. Rökbastu.

21 juli
Finska Utö

22 juli
Kökar