INSTRUKTION

Före START
Öppna bottenventil i pentryt för avloppet från diskhon.
Öppna INTE bottenventilen för vatten till fotpumpen för saltvatten i pentryt (används ej).
Öppna bottenventilen i tvättrummet för vatten till toapumpen.
Öppna bottenventilen i tvättrummet för avloppet från handfatet.
Öppna INTE bottenventilen för avloppet från septictanken.

Slå på huvudströmbrytarna i batteriutrymmet.
Vrid på strömbrytare under navigationsbordet.
Vrid på strömbrytaren under diskhon.
För att få ström till belysning, slå på strömbrytarna ”Ruff 1” och ”Ruff 2”
För att få ström till nav utrustning slå på brytarna ”Nav utr” och ”Nav belysn”

Öppna kranen på gasoltuben i stävutrymmet.
Montera navigatorn.

För att starta motorn
Öppna bottenventil för kylvatten i stuvfacket i sittbrunnen.
Vrid om huvudbrytaren för motorströmmen i mittersta durkutrymmet.
Dra ut båda strömbrytarna vid fram/back reglaget.
Det är VIKTIGT att knapparna är utdragna så länge motorn
går annars stannar pumpen för färskvattenkylningen.
Håll in startknappen tills motorn går igång.

Om motorn är kall kan man frikoppla motorn genom att dra ut den lilla svarta knappen
och ge lite extra gas genom att föra fram reglaget.
Det finns också en ”köldknapp” på själva motorn, se manualen.
Kör inte motorn på för högt varvtal så att den överhettas.
Under körning kolla temp mätare och att knapparna vid reglaget inte tryckts in av misstag

För att stanna motorn
Lägg FRAM/BACK-reglaget i neutralläge (minimalt gaspådrag).
Dra upp stoppreglaget som sitter i det aktre stuvutrymmet i sittbrunnen.
Håll uppe tills motorn stannar helt.
Tryck in båda strömbrytarna vid reglaget.
Slå ifrån motorns huvudströmbrytare i mittersta durkutrymmet.
VIKTIGT för att motorbatteriet inte ska laddas ur av misstag.

Ankarvinsch
Strömbrytare finns på sidan av höger koj i förruffen.
Fjärrkontrollen ligger i luckan vid stäven.
Vinschen kan vara i läge ”fritt fall” eller motordriven utmatning.
Vid fritt fall handmatar man lämpligen kättingen (handskar rekommenderas!).

Gasolvärmare
Gasolinstallationen bör kontrolleras före användandet.
Startas enl bruksanvisningen. En spegel kan underlätta att se om lågan brinner.

När man lämnar båten
Stäng alla bottenventiler inklusive ventilen för kylvatten.
Slå av alla strömbrytare, glöm inte huvudbrytaren i batteriutrymmet,
Stäng kranen på gasoltuben.
Ta in fockskoten.
Dra på blixtlåset på bomkapellet.
Ta loss och lås in navigatorn.

Tillbaks till Startsidan